De Kunst van het zorgen en loslaten, een cursus voor mantelzorgers

aanvangsdata cursussen voorjaar 2018

De cursus 'De Kunst van het Zorgen en Loslaten' is een traject van in totaal 9 dagdelen. 

De cursus overdag is verdeeld over 7 dagen. De eerste bijeenkomst en de vijfde bijeenkomst is van 09.30 tot 16.00 uur. De overige bijeenkomsten zijn van 09.30 tot 12.30 uur. De cursus op de avond is verdeeld over 8 dagen. Behalve de zesde bijeenkomst, deze is van 15.30 tot 22.00 uur,  zijn alle bijeenkomsten van 19.00-22.00 uur. Zie onderstaand overzicht. 

Start cursus Neede

woensdag 25 april 2018
09.30-16.00 uur

Locatie:
IVT, Centrum voor Ontwikkeling
Hoonteweg 1a te Neede

woensdag 25 april 2018, 09.30-16.00 uur, inclusief lunch
woensdag 9 mei 2018, 09.30-12.30 uur
woensdag 6 juni 2018, 09.30-12.30 uur
woensdag 27 juni 2018, 09.30-12.30 uur
woensdag 11 juli 2018, 09.30-16.00 uur, inclusief lunch
woensdag 29 augustus 2018, 09.30-12.30 uur
woensdag 19 september 2018, 09.30-12.30 uur

Cursus Open Inschrijving voor Bedrijven
Wordt gepland bij voldoende deelname

Klik hier voor meer informatie

Opfrisdagen voor Oud deelnemers van 'De Kunst van het Zorgen en Loslaten'

Voor oud deelnemers aan de mantelzorgcursus ‘De Kunst van het Zorgen en Loslaten’ is er gelegenheid om deel te nemen aan een zgn. opfrisdag. Tijdens een deze dag zullen we een deel van de theorie opfrissen en aandacht geven aan je kracht en vicieuze cirkel. Daarnaast is er ruimte voor vragen van de deelnemers. Het beloven bijzondere dagen te worden. Ook als je situatie heel anders is geworden of je geeft geen mantelzorg meer, kun je meedoen.

De opfrisdagen zijn gepland op:

Datum Tijd Locatie Docent
Dag 1 29 juni 2018 09.30 tot 16.00 uur Kulturhus Borne Ineke Tieltjes
Dag 2 28 september 2018 09.30 tot 16.00 uur Kulturhus Borne

Ria Schlepers/
Gerda Wessels

Dag 3 2 november 2018 09.30 tot 16.00 uur Kulturhus Borne Simone Busscher
Kulturhus Borne: Marktstraat 23 te Borne


In tegenstelling tot de cursus, kunnen we de opfrisdagen niet kosteloos aanbieden. 
Een opfrisdag kost € 50,- per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Mogelijk kan dit bedrag vergoed worden door je aanvullende verzekering.

Aanmelden voor één van de opfrisdagen kan per mail via: info@mantelzorgenloslaten.nl o.v.v. je naam en contactgegevens en de opfrisdag van jouw keuze.